ราชภัฏเชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน :: Chiang Mai Rajabhat Half Marathon 2018

ปิดรับการลงทะเบียน

เนื่องด้วยผู้สมัครเต็มจำนวน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ราชภัฏเชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน 2561

- คณะดำเนินการจัดการแข่งขัน -

- ทีมงานราชภัฏเชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน -