วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ปิดรับสมัครแล้ว!!!

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! สู่เส้นทางวิ่งสุดท้าท้าย

ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม เปิดประสบการณ์ "วิ่ง" ท่ามกลางธรรมชาติ 

กับมิตรภาพ ที่เริ่มต้นด้วยกีฬา

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ปิดรับสมัครแล้ว!!!

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! สู่เส้นทางวิ่งสุดท้าท้าย

ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม เปิดประสบการณ์ "วิ่ง" ท่ามกลางธรรมชาติ 

กับมิตรภาพ ที่เริ่มต้นด้วยกีฬา