4 5

วัน จะถึงวันแข่งขัน

ลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! สู่เส้นทางวิ่งสุดท้าท้าย

ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม เปิดประสบการณ์ "วิ่ง" ท่ามกลางธรรมชาติ 

กับมิตรภาพ ที่เริ่มต้นด้วยกีฬา

4 5 วัน จะถึงวันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! สู่เส้นทางวิ่งสุดท้าท้าย

ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม เปิดประสบการณ์ "วิ่ง" ท่ามกลางธรรมชาติ 

กับมิตรภาพ ที่เริ่มต้นด้วยกีฬา

ลงทะเบียน

ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.

56

จำนวนคงเหลือ

มินิมาราธอน 10.5 กม.

80

จำนวนคงเหลือ

ฟันรัน 5.5 กม.

358

จำนวนคงเหลือ